Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

« SPINTRONIC »
Cercetarea și dezvoltarea de dispozitive spintronice la scară mezoscopică

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

”Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă
invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”